Förtroendet rasar

Många människor har varit missnöjda med de många avslöjanden som kommit om höga arvoden och ersättningar inom ideella organisationer. Människor som skänker pengar till välgörenhet har känt sig lurade då det visat sig att många ordföranden eller chefer får höga ersättningar för sitt engagemang. Särskilt utsattt har Röda Korset varit. Många gåvogivare har framfört stor besvikelse över ordförandens höga ersättning och omkostnader. Nu avslöjar Aftonbladet att det som kallats sänkning av arvodet istället är en rejäl höjning. Det är sådant som gör att förtroendet rasar och det slår inte bara mot Röda Korset utan mot välgörenhet i allmänhet.
Sigmundsonja

Brilliant site. Cheers.