Hur får vi flera närproducerade livsmedel?

Många av oss är överens om att vi ska köpa närproducerat. De bönder som finns i vår närhet vill vi stödja. Som privatkonsument finns inga hinder att välja producent, men som företrädare för en offentlig organisation får man konstatera att Lagen om Offentliv Upphandling, LOU; skapar vissa begränsningar. Det är säkert så att lagen är rätt ur många synpunkter, men ur andra blir den knepig att tillämpa.

I GP finns en serie artikllar som tar upp dessa frågor. Det står helt klart att konsumenten har makten och bestämmer över vad denne köper. Samtidigt så måste det finnas ordentig information om man ska kunna göra medvetna val. Tyvärr brister ibland informationen och det är svårt att förstå konsekvenser och skillnader melan olika val.

Vad är egentligen närproducerat? Vid ett besök på ett mejeri diskuterade vi denna fråga. Om man har en vara som lanseras som en närproducerad sådan och en inköpare 40 mil bort vill ha med den i sitt sortiment, ska man då säga att vi säljer enbart i närområdet för det är vår affärside? Eller ska man lockas av att en kund vill köpa ens produkt?

Jag kommer fram till att konsumenten har oerhört stor makt. Väljer vi att gå samman och skapa opinion så blir vi starka tillsammans. Olika märkningar är bra , men de borde kunna samordnas och drömmen skulle vara att vi kom överens om "en skylt att hänga ovanfrö entrén".