KD vill underlätta för ungdomar att få egen bostad

Idag har Mats Odell presenterat en rad förslag kring en offensiv satsning på bostadspolitiken. Bland annat föreslås att man ska kunna hyra ut halva sin bostad skattefritt. På detta sätt kan många ungdomar få en chans att dela en lägenhet med andra som ett första steg mot en egen lägenhet. För den som sparar till sin lägenhet ska också skattelättnader erbjudas.

Kristdemokraterna vill se ökad mångfald i boendet och byggandet genom ägarlägenheter, skattefri andrahandsuthyrning och utvecklad hyresrätt.

Lyssna till en intervju med Mats Odell på TV4.