Måste satsa på våra äldre

De som byggt upp den svenska välfärden förtjänar en god ålderdom. Ingen ska behöva vara orolig eller känna sig otrygg inför åldrandet. Samhället måste visa solidaritet och omsorg. Den som har ett behov ska få hjälp att få det mött. Samtidigt så ska vi respektera individen och dennes förmåga att göra egna val. Det finns inget som säger att man vill göra färre val bara för att man blir gammal, eller att man kan behandla alla äldre på samma sätt.

Vi kristdemokrater driver många frågor som har med ett värdigt seniorliv att göra. Låt mig nämna några:

Värdighetsgaranti
Kommunen ska ge en garanti om värdigt bemötande i äldreomsorgen. Vi vill ha en tydlig uttalad värdegrund som sätter människan i centrum och som garanterar ett värdigt bemötande. Känns märkligt att kor har rätt enligt lag att visats utomhus, att hästar måste ha sällskap, men att vi inte har regler för rätten för våra äldre att få gemenskap eller dagliga promenader.

Parboendegaranti
Inga äldre ska separeras från varandra då de blir äldre så att de inte får bo tillsammans. Förr sa man "tills döden skiljer oss åt", nu verkar det gälla på många håll; "tills kommunen skiljer oss åt". Det måste kunna lösas så att par får bo tillsammans även då de blir äldre och omvårdnadsbehovet ökar.

Seniorbostäder
Vi behöver bygga fler anpassade lägenheter för äldre. Tyvärr är byggkostnaden så hög för nybyggnation att många äldre drar sig för att flytta in i moderna och tillgängliga lägenheter. Det är bra att regeringen ger bidrag så att byggarna får stöd. De kommunalt ägda bostadsbolagen bör vara föredömen för att bygga seniorbostäder.

Valfrihet
Självklart ska äldre kunna göra aktiva val. Man ska kunna välja vem som ska utföra hemtjänsten. Idag är det alldeles för mycket av kommunalt monopol. Många entreprenörer vill verka inom detta område och vi ska inte hindra dem. Lagen om valfrihet (LOV) är mycket bra och den kommer att leda till att äldre får en ökad valfrihet.

Gratis kollektivtrafik
Jag tycker det är bra med gratis kollektivtrafik för äldre. Sedan vi införde det i Skövde är det många som ger sig ut i större utsträckning än tidigare. På dagtid är det ofta gott om plats på bussar och då är det alldeles utmärkt att äldre passar på att ge sig ut och handla eller träffa bekanta. Många upplever att det är dyrt att åka buss och tenderar då att sitta hemma och samla på sig ärenden till en viss dag. Nu upplever man att det är fritt att åka och då ger man sig ut på ett helt annat sätt.

Detta är några områden. Under valrörelsen hoppas jag att få möjligheten att möta många seniorer och berätta mer om den kristdemokratiska äldrepolitiken. Vi har mycket att erbjuda landets äldre.