Så vill vi satsa på kulturen

GP har inlett en serie där man bett de politiska företrädarna i Västra Götaland att redogöra för sina idéer kring hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik och nu senast om kultur och miljö.

Kristdemokraterna lyfter fram några satsningar som partiet driver. Kulturpass handlar om att förenkla kulturbesök i regionen. Kultur och hälsa allt viktigare och vi har initierat idén om Kultur på recept. Kännetecknande för kristdemokraternas kulturpolitik är att vi ska göra gemensamma kulturella uppleverlser. Det skapar närhet och gemenskap och motverkar utanförskapet.

Vill du läsa hela artikeln, klicka här.