Vi arbetar med vision Skövde 2025

Sedan några månader pågår ett spännande visionsarbete i Skövde. Vi ska ta fram en vision som ska beskriva vårt tillstånd 2025.

Förslaget som diskuterade i kommunstyrelsen, avseende själva visionens kärna, har föreslagits som: "Skövderegionen är känd i hela landet som en välkomnade och växande region där människor möts. verkar och mår bra."

Nu arbetar vi vidare med formuleringarna och hoppas att snart få klubba den i kommunfullmäktige.