Ska svåra debatter enbart föras internt?

Jag har gillat Kristdemokraterna för att det är högt i tak i partiet. Vi tillåts att få pröva våra idéer och ha ett rätt så fritt spelrum. Det är när vi samlas vid våra interna samlingar. I det rummet förs det fria samtalet. Men sedan när vi går där ifrån så står vi för ett budskap, ett gemensant budskap som vi alla är företrädare för.

Jag gillar den ordningen. MEN just nu så har partiet kommit in i en oroväckande trend. Allt färre väljer att inte rösta på partiet och det finns undersökningar som tyder på att det var tack vare stödröster som vi fick represenation i riksdagen.

Jag har fått en förfrågan att delta i KDU:s kriskommission. Det är en grupp som ska ha analysera partiets politik och gärna komma med förslag om förändringar.

Vi har bestämt att föra ett väldigt öppet och offentligt samtal kring detta. Det kommer att ordnas träffar där partiets framtid ska diskuteras.

Jag tror att en stor del av moderaternas framgång beror på Per Schlingmanns strategier. En sådan är att samtal ska föras öppet. Alla som vill ska bjudas in och tillåtas påverka ett kommande beslut.

Jag har nu anammat denna idé och är beredd att delta i det offentliga samtalet om kristdemokraternas politik. Det innebär att även de svåraste frågorna kommer att diskuteras i en öppen miljö.

Att man ställer frågor är viktigt och angeläget. Däremot kan det vara så att svaren kräver en reflektion innan de formuleras.

Rent allmänt känner jag att vi politiker ofta svarar på frågor som ingen ställer. Nu måste vi svara på våra egna frågor.

Jag tror att det blir en intressant och spännande debatt nästa vecka när kristkommissionen offentliggör sina tankar.