Svensk kulturpolitik i omdaning

Om några veckor ska de första regionala kulturplanerna presenteras. Det är fem regioner som är med i första omgången. Det är Västra Götaland, Skåne, Halland, Gotland och Norrbotten. Kulturutredningen kom med en rad olika förslag och några av dem tog regeringen tillvara på och dessa håller nu på att genomföras. Idén om att gå fram en statlig kulturpolitik till en nationell sådan är bra, anser jag. Därmed är det en angelägen mellan många nivåer som måste spela samman och inte längre en stark nationalstat som talar om hur politiken ska genomföras runtom i landet.

Nu arbetar de fem regionena med en regional kulturplan. Denna ska ligga till grund för en överenskommelse med staten. I detta fall så är Kulturrådet part. Med underlag av kulturplanen kommer sedan Kulturrådet att ta beslut om de statliga medlen och dessa kommer sedan att förmedlas av regionerna.

Det positiva med modellen är att samverkan mellan väldigt många aktörer sker. Det är inre bara stat, region och kommun som pratar sig samman utan där finns också företrädare för kulturlivet, olika näringar och inte minst civilsamhällets aktörer.

Det är en intressant modell. Den bygger på att det som sker är beroende av ett samspel. Då resurserna samverkar kan också kulturen få förutsättningar för att lyckas med sitt uppdrag.

Under några dagar har Nämnen för Hemslöjdsfrågor samtalat om konsekvenserna av den nya modellen och på vilket sätt den stöder hemsköjdens omfattande verksamheter. I och med att nämnden finns med i det särskilda samverkansråd som ska bildas är vår bedömning att vi väl kan tillvarata de intressen som nämnden visar för att vara delaktig i samverkan.

Ännu återstår mycket och tiden är knapp. Jag hade önskat att få processen uppskjuten minst ett halvår, Nu verkar det som att beslutet måste tas 2 november i regionfullmäktige.