Alla som kan ska få jobba

På våra affischer står det "Alla som kan ska få jobba". Under förra valrörelsen talade vi mycket om utanförskap. Alliansregeringen har satsat hårt på den s k arbetslinjen. Kristdemokraterna anser att alla måste få känna sig behövda. Att sänka arbetslösheten handlar om mycket mer än bara pengar. Vi tror att alla vill kunna försörja sig själv och hellre jobba än leva på bidrag.
Men en stor grupp människor har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden. Därför går vi nu ut och säger mycket tydligt: 10 000 personer med funktionshinder ska få arbete.

Vår tanke är skapa ett mänskligare samhälle där vi verkligen bryr oss om varandra. Arbetslösheten bland pesoner med funktionsnedsättning är dubbelt så hög än andra grupper och nu är det dags att kavla upp ärmarna och engagera sig i detta.

Vi vill ta ett krafttag och se till att offentliga myndigheter, arbetsförmedlingen och näringslivet gör "armkrok" och ser till att något händer med detta. Socialdemokraterna arbetade med en politik som innebar att många med funtkionsnedsättning fick pension, men deras önskan var att få ett arbete i enlighet med den arbetsförmåga som de har. För en del kan några timmar i veckan eller någon dag på en arbetsplats bli en del av ett mänskligare samhälle. Jobblinjen handlar om att den so kan jobba ska fp jobba. Lönebidrag, trygghetsanställningar och framför allt måste offentliga myndigheter visa vägen, men grunden ska vara "riktiga" jobb.

Lyssna till Göran Hägglund i P4 Extra med Lotta Bromé.
Charlotte Therese

Med alliansens politik tvingas även svårt sjuka till arbete, och kan de inte arbeta lämnas de helt åt sitt öde eftersom både försäkringskassa och sociala myndigheter allt oftare nekar till hjälp.På vilket sätt är det en mänsklig politik?Er reform är något av det mest inhumana som har skett i Sverige under de senaste tusen åren eller så.Lyssna till vad de sjuka faktiskt säger, ni har inte frågat dem om de vill bli utförsäkrade, förlora inkomsten och hamna helt utanför samhället, i värsta fall bli vräkta, bo på gatan... Många utförsäkrade riskerar att frysa ihjäl nu i vinter.Vem blir friskare av att bli utfattig?Och du, sjukförsäkringen har aldrig varit ett bidrag, utan just en försäkring som alla har varit med och betalat. Just för att inte riskera att hamna i den situation ni har placerat dem i nu.Sjukförsäkringen gick med vinst. Varför monterade ni ner välfärdssystemet och kastade ut sjuka i ingenmansland, utanför den fina statistiken, där man bara syns om man har arbete eller är i åtgärder eller får pengar nånstans ifrån?Har ni som kallar er kristna inget samvete?http://katolskakyrkan.blogspot.com/2010/08/vilket-sverige-vill-vi-ha.htmlhttp://katolskakyrkan.blogspot.com/2010/08/behovs-det-ett-kristet-vansterparti.htmlhttp://katolskakyrkan.blogspot.com/2010/07/kristen-och-politiskt-hogerinriktad-hur.htmlhttps://docs.google.com/Doc?docid=0ATrBafj6kOlaZGdobXNwNnFfMTl4Zm5tY2hq&hl=svhttp://resurs.ning.com/Ingela

Jättebra! Alla som KAN skall få jobba, men hur kan ni Kristdemokrater ställa er bakom den sociala utslagning av dem som INTE kan jobba? (Eller inte kan jobba så mycket som FK, enligt alliansens nya regler, anser att de kan...)Av Moderaterna kunde man förvänta sig en sådan här sjukförsäkringsreform, men att KD med Hägglund i spetsen har ställt upp bakom den är inget mindre än en skandal, som bara skulle kunna ursäktas med att ni blivit förda bakom ljuset och inte förstått de verkliga konsekvenserna. Sjuka fattigörs och några har t o m tagit sina liv p g a reformen! Det är dags att vakna upp och stå upp för den kristna etiken!