Digitaliseringen av biografer tidigareläggs

Enligt GP finns det besked i vårproppen om en tidigareläggning av digitaliseringen av biografer. Regeringen har tidigare sagt att pengar ska finnas från 2012, men eftersom den digitala utvecklingen går oerhört snabbt så tidigareläggs en del av pengarna.

Svenska biografer står inför ännu en stor förvandling. Den digitala tekniken tar över. Mycket av filmdistributionen sker digitalt och den som inte kan ta emot digitala filmer riskerar att slås ut. Samtidigt så blir också biograferna användbara lokaler i helt andra sammanhang. Sedan några år tillbaka har många människor följt Metropolitans operaföreställningar via biofåtöljerna.

Det är bra att kulturministern lyssnat till de många behoven.