Framgång för KD i regeringen om sjukförsäkringen

Det har varit en intensiv debatt om sjukförsäkringen den senaste tiden. Kristdemokraternas företrädare i socialutskottet, Emma Henriksson, har medverkat i många medier och krävt förändringar kring reglerna för sjukförsäkringen.
Idag skriver alliansens företrädare på DN debatt att förändringar ska ske. Uppmjukning av regler och förändring av undantagen ska ske. Budskapet är att ingen som är svårt sjuk ska tvingas till arbete.
För Kristdemokraterna har detta varit en viktig fråga. Eftersom vi ingår i regeringen vill vi helst inte komma med kritik, men i detta fall har det varit nödvändigt. Detta visar också att det gör skillnad att kristdemokraterna finns med i regeringen.

DN,