Glimtar från regionfullmäktiges sista möte

I tisdags var det sista gången som regionfullmäktige hade möte. I alla fall nuvarande fullmäktige. Den 15 maj blir det omval och nya politiker ska utses. Jag har haft förmånen sedan valet 2010 att få vara 1:e vice ordförande i Regionfullmäktige.
Presidiet har bestått av Kjell Nordström, Conny Brännberg och Joakim Larsson. Elisabet Eriksson är sekreterare. Det har varit ett intressant och ansvarsfullt uppdrag och får jag möjligheten så ställer jag gärna upp igen.Det är 149 ledamöter i regionfullmäktige och så här ser de ut från min plats. Socialdemokraterna som är största parti sitt till höger i bild och moderaterna till vänster.Kristdemokraterna är aktiva i talarstolen och jag knäppte en bild på min partikamrat då han talade i en fråga där vi hade en helt annan uppfattning än vänsterpartiet. Det handlade om bemanningsföretag i vården.