Inlägg om sjukförsäkringen

I lördags hade jag detta debattinlägg publicerat i SLA. Jag har skrivit ett antal artiklar kring sjukförsäkringen. Det har varit en fråga som vi arbetat hårt med inom kristdemokratin. I spetsen för arbetet har Emma Henriksson stått. Idag kom beskedet från regeringen. Det blir förändringar.

Så här löd mitt inlägg:

KD vill förändra sjukskrivningsreglerna

Den som är sjuk och inte kan arbeta ska få ersättning via våra trygghetssystem. Detta är vi helt överens om. Samtidigt kan vi konstatera att de nya reglerna kring sjukförsäkringen gör att en del personer blir utan ersättning. VI kan inte acceptera att en sjuk person får ytterligare bördor över sig. De allra flesta som diskuterar reformen anser att den har haft mycket positivt med sig, men det finns också brister. Det är dessa som måste rättas till. Kristdemokraterna har haft en arbetsgrupp som letts av riksdagsledamoten Emma Henriksson. De har nu tagit fram en rapport som visar på de krav som KD ställer på regeringen. Emma har också tidigare skrivit i SLA om behovet av förändringar. Syftet med reformeringen är att det skapas drivkrafter för en aktivare sjukskrivningsprocess samtidigt som de med allvarliga sjukdomar ska kunna känna sig trygga med sin försörjning. Riskerna för långa sjukskrivningar och därav utanförskap ska motverkas. 

Reglerna måste mjukas upp. Det måste bli en möjlighet att förlänga sjukskrivningen så att ingen person blir utförsäkrad. Ett samhälle som bygger på solidaritet som en viktig princip kan aldrig acceptera att en sjuk person tvingas att bli arbetssökande. 

Idén med att man ska pröva arbetsförmågan är riktig. Under den socialdemokratiska regeringens tid var det ändå värre där personer kunde vara sjukskrivna under många år utan att någon verkade bry sig om deras situation. Det är nu ändrat, men ändå blir det så att personer hamnar i besvärliga situationer. Ett annat krav som ställs är att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inte tolkar bestämmelser på olika sätt som gör att en sjuk hamnar mellan stolarna.

Svenska Kyrkan har tagit initiativ till det sk Påskuppropet och i veckan överlämnade biskop Erik Aurelius närmare 6000 namnunderskrifter till företrädare för alliansregeringen. Utöver detta har Sveriges Kristna råd skrivit brev och mängder av privatpersoner har reagerat på olika sätt. 

Kristdemokraterna sätter blåslampan på regeringen och kräver åtgärder. Vi gick till val på att skapa ett mänskligare samhälle. Det innebär att vi aktivt verkar för att den som är sjuk ska få stöd och vård. Ingen ska ställas utanför trygghetssystemen.  

Kristdemokraterna medverkade aktivt i att genomföra en viktig reform, men nu konstaterar vi att allting inte blev bra. Vi bryr oss om de sjuka. Därför kräver vi förändringar. Nu. 

Conny Brännberg (KD)
Kommun- och regionpolitiker