Omvalet i Västra Götaland speglas i medierna

De politiska partierna har ett stort ansvar inför omvalet i Västra Götaland. Demokratin bygger på att vi röstar. Därför är valdeltgandet väldigt angeläget. Skulle det bli få som röstar så blir det risk för att något parti lyckats mobilisera sina väljare och därmed får det partiet en högre andel än vad det egentligen har stöd hos folket.
Men även medierna har ett stort ansvar att belysa frågorna. Det är väldigt bra att Sveriges Radio har startat en särskild hemsida för detta. Läs mer på omvalet i regionen.