50 år sedan Berlinmuren började att byggas

Den 13 augusti är det 50 år sedan Berlinmuren började att byggas. Under många år stod den som en symbol mellan öst och väst, men framför allt som ett hinder för att människor skulle kunna mötas. Tack och lov är den riven.
Det är inte murar som vi behöver bygga utan snarare broar mellan människor. Vi har behov av att dela livet med varandra och idén med en mur visar på de starka krafter som kan blossa upp i ett samhälle för att befästa makt och ställning på ett oroväckande sätt.
Vi är självklart glada för att denna symboliska mur är borta, men vi har fortfarande behov av att rasera murar. Samhällsgemenskap måste bygga på delaktighet och inte söndring. Att muren föll var ett uttryck för demokratins kraft, men samtidigt måste vi påminna oss om att demokratrin måste erövras varje dag. Det finns många murbyggare i vår omgivning, men låt brobyggarna segra.