När vänder det för Kristdemokraterna?

Det har varit en blandad höst för Kristdemokraterna. Det interna politikutvecklingsarbetet pågår för fullt och många är oerhört entusiastiska inför framtiden. Samtidigt så har partiledarfrågan fått stor uppmärksamhet i media och många uppfattar partiet som splittrat. Det är inte så som jag ser det. Det är snarare ett uttryck för mångas engagemang och iver för att utveckla inför framtiden.
Idag kom en SIFO- undersökning som visar på ett ökat stöd för partiet. Det var uppmuntrande läsning.