Vikten av god utbildning

Jag har förmånen att få resa några dagar i norra Mocambique. Landet är fyllt med kontraster och extrem fattigdom blandas med välfärd. Klyftorna är enorma. Det som slår en är vikten av utbildning. Överallt ser man barn som arbetar. De borde gå i skolan  och utbildas, men många föräldrar anser att utbildning är onödigt och barnen ses som nödvändiga för familjens försörjning. Igår fick jag vara med på en examen på ett universitet där en fd getaherde nu tog emot sin kandidatexamen. Som tolvåring hade han fått stöd och hjälp för att komma til en skola. under flera år har han kämpat och glädjen var stor igår då han tog sin examen. Det var en stark känsla att få vara med om. Några trodde på honom och gav honom hjälp och framöver kommer han att ta ansvar för att utveckla sitt land. Det var stort att få bevittna detta.