KD - alliansens sociala röst

Ordet samhällsgemenskap har alltid varit något av en ledstjärna för Kristdemokraterna. Att leva i närhet och i samspel med andra människor, att dela livet och vara varandra till stöd, är det som bygger samhället. Vår idé handlar om att den lilla och nära gemenskapen, familjen, föreningen och den lilla gruppen, stärker individen och utgör samhällets byggsten.
När Reinfeldt skulle bilda regering gav han Kristdemokraterna ansvara för de mjuka frågorna. Det handlar om hälso- och sjukvård, folkhälsa, barn- och äldreomsorg. Därmed har också partiet fått bli något av alliansens sociala röst.
Regeringen har lagt ut en ny färdriktning för Sverige och det mesta är rätt, men det finns ett och annat som måste rättas till. Jag tror att det är Kristdemokraternas uppgift att se till att ingen människa kommer i kläm eller hamnar mellan stolarna i samband med förändringsarbetet. Det är uppenbart att socialförsäkringen har brister och dessa måste rättas. Här driver de kristdemokratiska statsråden en viktig kamp.

Det ska inte råda något tvivel om att kristdemokraterna värnar om den enskilda människan och säger tydligt att ett omtag måste göras då det handlar om kraven på att sjuka ska åter till arbetsmarknaden. Partiet har också talat tydligt då det gäller landets pensionärer och den orättvisa som många upplever då löntagarna får ständiga ökningar i plånboken medan många pensionärer inte får ekonomin att gå ihop.

Nog finns det att göra. Ju fler som framöver lägger sin röst på KD desto större blir partiets inflytande. Det är därför som vi ber om väljarnas mandat. Vi vill lägga en grund för det goda samhällsbygget.