KD vill ha mjukare sjukskrivningsregler

Regelverket kring sjukskrivningarna måste ses över. En särskild arbetsgrupp inom Kristdemokraterna, under ledning av Emma Henriksson, föreslår nu en uppluckring av regelverket.
Media har beskrivit ett antal fall som gjort många upprörda. Några av reglerna verkar så stränga och ställer orimliga krav på den sjuke.

Det är bra att Kristdemokraterna ser över detta och kommer med konkreta förslag till förbättringar. Det borde ha gjorts tidigare.

www.kristdemokraterna.se