Uppgång i opinionen för KD

Den senaste opinionsmätningen visar på framsteg för Kristdemokraterna. Då vi sjunkit i mätningarna har detta ofta givit rubriker, men då vi ökar så brukar inte media uppmärksamma detta. Den senaste mätningen, från United Minds, visar på en uppgång.

Rikstrenderna är intressanta men vårt fokus just nu i Västra Götaland handlar om omvalet. Regionens gruppledare föreslår att valmyndighten ska utlysa 8 maj som valdag. Vi får se hur det är med den saken.

Däremot rustar vi för valet. För oss Kristdemokrater, men hjärtefrågor inom hälso- och sjukvård, ser vi fram emot omvalet. Detta ger oss en chans att lyfta landstings/regionfrågorna och ofta kallas detta val för "det glömda valet" då det sker tillsammans med övriga val på valdagen i samband med allmänna val.

Nu blir det enbart regionfrågor som står i fokus för debatten. Vår förhoppning är att organisationer, föreningar och olika intressen bjuder in till debatt i angelägna frågor. Det ser vi fram emot.

Den stora utmaningen blir att få väljarna att gå till valurnorna. Här kommer alla demokratiska partier att samverka och ha ett gemensamt budskap: RÖSTA

Opinionsmätningen kan läsas i sin helhet i GP,