Våldet trappas upp i Egypten

Läget trappas upp i Egypten och gatorna i Kairo beskrivs som "kokande grytor". Upprörda människor går nu samman och uttrycker år av förtryck och andas in en första början till frihet. Svenska medier har en god rapportering och har också beskrivit konfliktens båda sidor.

Jag har under den senaste tiden träffat många personer som flytt från Irak. Under en tidigare diktatur levde de i Irak, visserligen inte med den frihet som de önskade, men efter befrielsen har de tvingats att fly. Demokrati har ett pris, men framför allt måste den erövras varje dag.

Det Muslimska Brödraskapet har positionerat sig inför kommande val i Egypten och många befararar att islamistiska krafter kommer att ta över. ElBradei beskrivs av sina svenska kollegor som en nyanserad person och kanske kan bli en enande faktor i ett land som splittras.

För varje dag som konflikten består förlorar landet miljontals kronor på turismen. Det ligger i mångas intressen att skapa lugn och ordning. Det som också skrämmer i denna debatt är att pengar har en större drivkraft än demokrati. Det finns stora ekonomiska intressen för att se till att en samhällsordning upprättas. Kapitalets företrädare har ibland inget emot en diktator eftersom denne kan säkra fortsatt produktion. Det borde kallas ren cynism om man hellre berövar folket deras demokratiska rättigheter än är beredd att acceptera en börsnedgång.

Oron ökar också bland de krista i Egypten som redan känt av en upptrappning.

GP