Vi behöver ett grönt perspektiv

Vi måste få en grönare tillvaro. Inte bara för vårt välbefinnande men också för vår överlevnad. Politiska partier har bildats för att driva på de gröna frågorna och fått miljö- och klimatfrågor allt högre upp på den politiska agendan. Det är bra, men inte tillräckligt.
Om vi ska kunna överleva jorden till våra barn måste vi ställa om på många sätt. Annars kommer vi att förbruka resurser så att kommande generationer blir utan de tillgångar som de rätterligen borde få. Det är bra att regeringar och världens ledare möts och samtalar om miljöfrågorna och kommer överens om internationella regler.
Samtidigt så kan du och jag leva betydligt grönare. Varje beslut vi tar som gynnar miljön och stärker ett hållbart liv är ett viktigt bidrag. Tänk lokalt så handlar du globalt. Varje steg i rätt riktning är ett värdefullt bidrag.