Vad ska hända med Götheborg?

Ostindiefararen kan bli en svensk ikon. Alltså något som kännetecknar Sverige runt om i världen. Ishotellet i Jukkasjärvi har lyckats med detta och då många ser ishotellet så förknippar de det med Sverige. Rätt hanterat så kan Götheborg få bli en bild som representerar Sverige. Därför är det oerhört angeläget att alla som har intressen i detta nu samordnar sina insatser och ser till att ta vara på skeppets unikitet. Erfarenheterna från resan till Kina pekar samfällt på att båten lockar stort intresse runt om i världen.

Nu diskuteras frågan i västsverige. Det är självklart att Göteborgs Stad har det mesta att vinna av en god framtid för båten, men blicken behöver lyftas från denna del av landet på så sätt att Götheborg ses som en nationell angelägenhet.

Nu handlar det om mycket pengar. Därför måste staten, regionen och kommunen samverka kring en framtidslösning. Det finns förutsättningar i att skapa något väldigt intressant, men sköts det klantigt så är risken att vi går miste om möjligheten att skapa en ikon.

Kommunstyrelsen i Göteborg har bollen just nu.

GP

Anonym

Skulle det inte vara möjligt att driva Ostindefararen i en mera ideell anda? Det finns många historiskt värdefulla skolfartyg i Göteborg med omnejd som drivs runt med en en bråkdel av Ostindiefararens budget och utan en krona i bidrag från Västra Götalandsregionen eller Göteborgs kommun.