Arbetslinjen bra - men vi behöver också en relationslinje

Det här debattinlägget är publicerat i SLA idag.

Vi behöver en relationslinje

Regeringen driver kraftfullt och framgångsrikt den s k arbetslinjen. De fyra samverkande partierna är överens om att arbeta och kunna betala sina egna räkningar stärker inte bara individen och dennes familj utan är en nödvändighet för ett välfärdssamhälle.  Alliansregeringen har haft en tuff uppgift att komma tillrätta med de bidragsberoenden som utvecklats under lång tid.

Livet mer än arbete

Men vi kristdemokrater anser att livet består av så mycket mer än arbete. Livet ska levas tillsammans med andra människor. Därför talar vi om relationslinjen. Ett välfärdssamhälle är inte bara att få sina fysiska behov tillgodosedda genom de inkomster som arbetet ger. Vi har också sociala behov, behöver träffa andra människor och umgås. Helt enkelt att leva livet tillsammans. Vi menar att familjen har en särskild betydelse och är det som vi bygger samhällsgemenskapen utifrån.

Tid med och för varandra

Inom en familj ställer man upp för varandra, löser konflikter och kämpar tillsammans. Därför måste föräldrar få mer tid tillsammans med sina barn. Den grund som läggs under de första åren har avgörande betydelse för hela livet. Det barn som lär sig att ta hänsyn, ta ansvar, visa solidaritet, dela med sig och umgås med andra på ett vänligt sätt kommer med stor sannolikhet att fortsätta med det hela livet.

Dela livet

De nära relationer som utvecklas i en familj eller förening stärker livet. Vi ser också alla de som vårdar sina anhöriga hemma. Det görs stora och heroiska insatser varje dag. Man ställer upp för varandra och delar såväl livets glädjeämnen som svårigheter. Kristdemokraterna kommer att fortsätta sin kamp för familjen och verka för att barn och ungas uppväxtvillkor kommer i fokus. Vi behöver en fortsatt arbetslinje, men låt oss inte glömma relationslinjen.

Conny Brännberg (KD)

Kommun- och regionpolitiker