Barn och unga är framtidsvägen för Kristdemokraterna

Idag har Expressen en intressant artikel om Kristdemokraternas framtid. Tidningen har en serie om de s k småpartierna och deras kris. I fokus för artikeln står Caroline Szyber som betecknas av tidningen som "ett framtidsnamn". För den som är intresserad av Kristdemokraternas framtida vägval så är artikeln intressant läsning.