Barn och ungas uppväxtvillkor i fokus

Om några veckor kommer Kristdemokraterna att träffas till riksting. Denna gång blir det i Örebro. Rekordmånga motioner kommer att behandlas. Jag har föreslagits som ordförande vilket är en stor utmaning. En av de viktigaste framtidsfrågorna är behandlingen av en proposition som partistyrelsen lägger fram. Den handlar om att KD ska anta ett nytt fokusområde. Detta är föranlett av en omfattande diskussion inom partiet och en grundlig analys av valrörelsen 2014.

Förslaget är att partiets fokusområde ska vara barn och ungdomars uppväxtmiljö. Vi ska ta tydlig ställning för att skapa världens bästa förutsättningar för barn och unga. På så sätt bidrar vi till att skapa framtidens mänskligare Sverige.

Jag tror stenhårt på idén och ska göra vad jag kan för att förverkliga den. Barnen är vår framtid!