Bilder från mottagningsceremoni

Idag har vi hälsat nya medborgare välkomna. Vi har skapat en tradition att göra det den 6 juni och bjuda in till sessionssalen i Stadshuset. Min roll, som kommunfullmäktiges ordförande, är att tillsammans med kommunledningen överlämna ett diplom och gåvor till de nya medborgarna. Idag delas också kulturstipendierna ut och även stipendiaterna var inbjudna till mottagningsceremonin. Här är några bilder från mottagningen.

Mottagningen sker i Stadshusets fullmäktigesal.

Tillsammans med bl a Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande och Monica Green, 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige, delade vi ut diplom och välkomstgåvor.Efter mottagningen åt vi en sommarlunch tillsamms på plan 5 i Stadshuset


Vackert fladdrande i sommarvinden. Det var en varm Nationaldag i Skövde.