Idag firar vi Nationaldagen

Idag håller vi en mottagningsceremoni för nya svenska medborgare i Stadshuset i Skövde. För många är det ett stort steg att bli medborgare i ett nytt land, för andra är det inte egentligen det man önskar, men eftersom man har blivit utslängd ur sitt eget land, kanske flytt för sitt liv, så är Sverige det nya landet. Vi har många medborgare som flytt från sina hemländer. De har kommit till Sverige, kanske till och med fått medborgarskap, men har aldrig kommit in i det svenska samhället. Det är mycket "vi och dom". Integration handlar om att vi tar del av varandras seder och bruk, respekterar annat tänkande, men behöver inte göra avkall på vårt eget. Många missar vitsen med integration, som handlar om att leva sida vid sida, inte att bli som de andra. Det tar lång tid innan man beskriver sin identitet utifrån geografi eller nation. Det finns exempel på öar där det tar minst en generation innan man blir öbo. Kanske kallas man inflyttad större delen av sitt land. Det blir lätt ett utanförskap när vi börjar att sätta etiketter på varandra. Idag på Nationaldagen står vi samlade och lyfter fram det positiva med Sverige. Våra värden, rätten att fritt få uttrycka sig, att tänka självständigt och "vara sig själv" är sådant som vi värderar högt. Nyheterna idag kommer att tala om nya uppror, om längtan efter frihet, om försök att bomba bort diktatorer, men vi kommer också att höra om gemenskap, om att vara tillsammans, att ställa upp för varandra. Den svenska fanan kommer att hissas och den står som en symbol för våra svenska värden som vi vill framhålla. Vi som är födda i Sverige kommer att stå stillsammans med de som flyttat hit och idag betomar vi gemenskap inte åtskillnad.