Visionen om Skövde - en växande kommun

Vi har antagit en vision i vår kommun. Den handlar om Skövderegionen och dess framtid. Vi vill att kommunen med omnejd ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi fokuserar mot 2025 och ser då att kommunen har 60 000 invånare. Vi har satt ett kvantitativt mått, men anger även kvalitativa mått. Vi uttrycker några av målen så här:

- har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds

  • - använder så gott som uteslutande förnybar energi
  • - har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare än genomsnittet för riket
  • - har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige

Själva visionen uttrycks: 

Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop! Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv. I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!