Bonden ska inte fastna i pappersarbete

Var och en ska göra det som man är bäst på. För en bonde gäller att få tiden att räcka till gårdens kärnverksamhet. Inte att sitta och fylla i en massa papper för att myndigheterna kräver detta. Om man minskar regelkrånget för de gröna näringarna så frigörs resurser och fler kan anställas. Detta är kontentan av en motion som kristdemokraternas riksdagsledamot Annika Eclund undertecknat.

I motionen anförs att bönder dignar under en rad olika regelverk. Där nämns bland annat:

"För morotsodling gällde till exempel följande: 14 regelverk inom jordbruksområdet, 15 regelverk inom miljöområdet, 13 informationskrav för grönsaksproduktion, 15 informationskrav för utsäde och 20 informationskrav inom miljöområdet. Ett annat exempel är mjölken som omfattades av 53 regelverk och 124 informationskrav, därav 50 regelverk inom jordbruksområdet, 3 regelverk inom miljöområdet, 71 informationskrav för djurhållning, 26 informationskrav för foder, 20 informationskrav för seminverksamhet och 7 informationskrav för miljöområdet. Det är en ansenlig börda."

Slutsatsen i motionen lyder: 

Sverige behöver fler jobb – inte färre. En avbyråkratisering av de gröna näringarna skulle frigöra ytterligare resurser till ökad tillväxt och fler jobb.

För Skaraborgs bönder är detta välkommet och för oss som bor i kornboden Skaraborg är de gröna näringarna en del av vår framtidsindustri.