Framgång för den som är snygg

Jag har under många år sysslat med frågor om medias påverkan. Särskilt hur unga människor påverkas. En av de farhågor som jag framfört handlar om medias skönhetsideal. Vackra människor är framgångsrika människor. Detta är en myt som odlas i media. Många av de förebilder som unga människor möter har något av idealfigurer och framstår som en norm. De flesta av oss ser inte ut som reklamens kvinnor och män. I samband med min magisterexamen i filmvetenskap ägnade jag mig särskilt åt den kvinnliga representationen i filmen. Mycket av det som lyfts fram är falska bilder och inte alls representativa för folk i allmänhet.

Jag har med emfas hävdat att alla människor har ett lika och unikt värde. Mitt budskap till de tusentals barn och ungdomar som jag mött i klassrum och aulor har varit: Du duger som du är!

Att säga till en ung människa: Du duger, är väldigt viktigt och med tanke på att vi dagligen ser ouppnåliga ideal så borde alla vuxna säga detta ofta till det uppväxande släktet.

Idag skriver Aftonbladet att en forskare nu visar att vi behandlar snygga människor på ett mera vänligt sätt och att skönhet har framgång. Vi behandlar dem helt enkelt snällare.

Nu säger forskningen det som jag sagt i många år. Det är absolut inget negativt med skönhet eller att vara vacker, men det är inte det yttre som ger oss ett högre människovärde. Alla har samma värde, oavsett om vi anses vara snygga eller inte.