Inget förslag om höjning av högkostnadsskyddet

Det finns inget förslag om att höja högkostnadsskyddet. Det intrycket gav media häromdagen och menade dessutom att det var något som Göran Hägglund drev. Nu har Göran förklarar för oss i partiet att något sådant förslag inte finns. Självklart däremot ser man över alla utgifter i samband med budgetöversynen. Nu är skyddet på 1800 kronor och har varit så i tolv år. Göran Hägglund har sagt att detta är något som behöver ses över, men det finns också ekonomiska aspekter, särskilt för många äldre, som måste beaktas.