Regeringen ändrar sig - tack vare KD

Nu har regeringen kommit med ett viktigt besked - papperslösa ska få rätt till subventionerad hälso- och sjukvård. Desutom ska gömdas ban få möjlighet till en trygg skolgång. Detta är två viktiga besked som nu kommer från regeringen. Detta har varit en av Krsitdemokraternas valfrågor och devisen ett Mänskligare Sverige byggde på att vi skulle skapa bättre förhållanden för människor i Sverige. Denna grupp, många sjuka och traumatiserade av hemska upplevelser i hemländerna, kan nu känna att Sverige tar ett steg i riktningen mot att bli mänskligare.

Detta är en framgång för Kristdemokraterna.

GP, DN,
Ellinor Petersen

Detta gör mig väldigt lycklig! Ett mänskligare Sverige handlar mycket om hur vi ser på våra medmänniskor - att vi ser alla som våra bröder och systrar, att vi behandlar flyktingar och deras barn som vi själva skulle vilja bli behandlade.