S har inte lyckats att skapa trygghet i vården

Socialstyrelsen har inspekterat några av akutsjukhusen i området och konstaterar att överbeläggningar är vanligen förekommande. Vårt regionråd Monica Selin har därför krävt att högsta eldningen ska varje månad få en redovisning från sjukhusen hur situationen kring vårdplatser ser ut. Det är inte rimligt att en patient ska vårdas i skökjrum eller korridorer. Budskapet från kristdemokraterna är enkelt: En sjuk patient ska få en säng. Vi kräver vårdplatsgaranti och en värdig vård.
S har haft möjligheten att åstadkomma förändringar under flera år, men vi konstaterar att patienterna känner inte trygghet inför vården. Nu är det dags för Kristdemokraterna att få komma med i ledningen. Tillsammans med de övriga allianspartierna vill vi visa på ett värdigt alternativ. Därför säger vi: Lägg din röst på Kristdemokraterna den 15 maj i samaband med omvalet till regionen.