Skakande bilder från Japan

Det är helt otroliga bilder som vi får från Japan. Ena stunden behag och vila och nästa så raseras hus och bilar sköljs bort som om de vore leksaker. Vi lider med de drabbade japanerna och omvärlden gör allt för att hjälpa till. idag fick jag e-post från en mina vänner i Japan som skrev att han kört bilen då jordbävningen utbröt och knappt märkte den. I hans hemstad har inga konsekvenser ännu skett, men oron är ändå stor att något ytterligare ska ske med kärnkraftverken. Det verkar som att flera städer har ödelagts samtidigt som andra delar av Japan knappat påverkats. Det är så lätt att vi planerar som om morgondagen är ett löfte, men allt vi vet handlar om nuet.