Allas lika värde

Kristdemokraterna bygger sin politik på en människosyn som bygger på allas lika och unika värde. När vi diskuterar med andra partier så brukar det gå bra med tanke på att liknande synsätt finns hos många. Däremot om man inte står för att alla är lika värda så blir diskussionen nästan omöjlig. Om man betraktar frågan utifrån kön eller ekonomi så blir det svårt att överhuvudtaget föra en diskussion. Likaså när det handlar om etniska skillnader blir det nästan ohållbart att ens diskutera frågan. Jag tror att människosynsperspektivet blir ett av de viktigaste framöver.