(V) ger men gillar inte höga löner

I Västra Götaland pågår en tuff debatt om höga chefslöner. Den nya regiondirektörens lön har debatterats och ifrågasatts. I länet styr S+V+MP. De har makten och fattar besluten. På SKLs kongress ställde Sören Kviberg (V), regionråd i Västra Götaland en fråga om vad SKL kan göra för att se till att lönera hålls på en anständig nivå? De ledande regionråden för de styrande partierna i Västra Götaland är alla engagerade i SKL. Verkar märkligt att man vänder sig till andra för att få hjälp med en lönefråga som man själv har all makt över. "Vanligt folk" är mycket upprörda över de höga lönerna och antagligen försöker nu V och MP försöka ge en bild att de inte står för de höga lönerna som de själva aktivt varit med och beslutat. Sånt är inte att ta ansvar. Det ger bara en dålig bild av politiken. Om man inte gillar höga löner ska man heller inte själv vara med och fatta beslut om dem.