Det finns gott om energi bland kristdemokrater

Det är en enorm aktivitet bland många kristdemokrater just nu. Det debatteras och diskuteras. Men frågan är om man använder sin energi till rätt diskussioner. Samtidigt som partiet genomgår ett förnyelsearbete och politiken utvecklas så verkar ett antal ledande riksdagsledamöter mest diskutera framtida partiledare. Vi har tillsatt en valberedning som sköter den processen. Vanligtvis brukar man framföra sina åsikter till valberedningen, sedan gör den en bedömning och lägger fram sitt förslag. Detta förslag debatteras sedan i en vid demokratisk process. Nu verkar det som att några vill vara en alternativ valberedning och har sin egen dagordning. Fokus är att samla krafter för att få till stånd ett hårt tryck för att nuvarande och enhälligt valde partiordföranden ska avgå. Vad sker nu? Jo, vi som har annan åsikt "tvingas" att använd vår tid att försvara något som är självklart. När vi hade velat att valberedningen fått arbeta i lugn och ro tvingas vi att lägga tid och energi på en fråga som tar fokus från annat. Om man menar väl med sitt parti så behöver man noga fundera på vilka spelregler som gäller. Jag tycker att många gör självmål just nu och så vitt jag vet vinner man inga matcher med denna metod. Använd energi på bättre sätt. Det finns redan så många energitjuvar att vi kan klara oss utan dem i partiet.