Gör din röst hörd!

Idag finns en artikel i SLA där vi uppmanar medborgarna att vara med och påverka Skövde kommuns beslut. I min roll som kommunfullmäktiges ordförande, har jag tillsammans med vice ordförandena, samlat media för att poängtera vikten av medborgarnas delaktighet. Vi ser gärna både konkreta förslag och frågor från allmänheten direkt till Kommunfullmäktige som är kommunens högsta beredande organ.
Vid en pressträff lyfte vi fram tre områden:
- Synpunkten. Möjlighet för invånarna att komma med alla slags synpunkter. Både ris och ros. Formulär finns på hemsidan.
- Medborgarförslag. Alla som är folkbokförda kan komma till fullmäktige med ett förslag.
- Allmänhetens Frågestund. Vid varje fullmäktige kommer det framöver att finnas en punkt på dagordningen där allmänheten får ställa en riktad fråga till någon i fullmäktige.