Skolan är viktig för landsbygden

En levande landsbygd byggs inte med vackra ord utan endast genom konkreta handlingar. Parollen "Hela Sverige Ska Leva" låter bra, men kan endast förverkligas om det finns substans bakom den. Idag rapporterar Radio Skaraborg om kampen för landsbygdskolor i Mariestad. Detta är ett exempel på hur många upplever att mindre orter och ren landsbygd utarmas. Jag har följt kampen kring Torsö Skola som ett sådant exempel. Genom ett starkt lokalt engagemang har skolan räddats genom insatser från eldsjälar. I detta fall ser lösningen ut att bli en fristående skola. Nu är det fem andra skolor som är hotade. Jag förstår att de boende är upprörda. Ofta är affären och skolan viktiga samlingspunkter för landsbygden. Men en tydlig trend är att båda dessa försvinner och att resandet till de större städerna ökar. Är det så vi vill att Sverige ska bli? Avfolkat på ställen där boendemiljöerna är mycket goda för att allt fler ska trängas i stora städer? Nu gäller det att värna landsbygden med mer än vackra ord. Hur politikerna i Mariestad kommer att agera återstår att se.