Avdragsrätt för gåvor är en KD-framgång

I många år har Kristdemokraterna drivit frågan om avdragsrätt för gåvor. Nu har regeringen gått med på detta och det är en av nyheterna inför höstens budgetförslag. Visserligen hade vi önskat ett högre avdrag, men det skickas nu en viktig signal, nämligen att de frivilliga organisationer som får ta emot en gåva gör en viktig insats. Betydelsen av deras arbete är så stor att staten anser att gåvogivaren ska kunna få en skattefördel genom att ge pengar. Nu ser vi fram emot ett bra regelverk som kommer att gynna många att ge även i framtiden.