Enade vi stå

Jag har förmånen att få vara med i många sammanhang. I alla finns ett demokratiskt perspektiv. Där är vi angelägna att föra samtal och debatt. Det är viktigt att alla får göra sin röst hörd. Men det är också viktigt att välja rätt forum och rätt tid för sitt inlägg. När väl ett beslut är fattat så gäller det och det får man respektera. Det är en av demokratins spelregler. Det gör också att en organisation blir stark. Att stå enade och krokat armkrok stärker organisationen. Ordspråket säger "enade vi stå -söndrade vi falla".