Stor betydelse att KD finns med i regeringen

Göran Hägglund har drivit en tuff kamp för Sveriges pensionärer. Särskilt för den grupp som har den minsta pensionen. Ibland kallas de för fattigpensionärer. Många av dem är kvinnor som arbetat hårt hela livet, men många har gjort det inom sitt eget hushåll. Därmed har de inte fått lön som den som förvärvsarbetat hos någon annan. Många av dessa har det tufft idag. Socialdemokraterna har drivit linjen att alla ska förvärvsarbeta och detta tar sig nu tydligt uttryck i pensionskuvertet. Detta är en stor orättvisa då många av dessa har gjort betydande insatser för samhället. Självklart är inte gruppen pensionärer homogen. Många har en hög pension och klarar sig mycket väl. Men ändå finns det en orättvisa som upplevs som stor då jobbskatteavdragen gynnar de som arbetar men upplevs missgynna de som har arbetat. Nu lovar regeringen att se över pensionerna inför 2013. Men redan nästa år märks Kristdemokraternas krav då de sämst ställda pensionärerna får det något bättre. Göran Hägglund har gjort ett gott arbete i förhandlingarna och idag kommer han att möta pressen för att berätta mer om detta.

DN