Inga barn ska vräkas

Dagen skrev häromdagen att 735 barn vräktes förra året. Det är inte rimligt att barn ska utsättas för det trauma som det innebär att bli berövad sitt hem. Tanken att komma hem efter skolan och upptäcka att ens saker blivit bortkörda och att man inte har ett hem längre är ovärdigt en välfärdsstat. Barn är beroende av vuxna och bygger sin tillit på att bli omhändertagna. Om föräldrarna inte orkar ta sitt ansvar måste samhället gära det. Vräkning är inget alternativ för att reglera en skuld.