Varför har vi få kvinnliga chefer?

Det är bara att konstatera att vi inte leder varken Sverige eller våra företag jämställt. Män dominerar i ledande positioner och krav på kvotering dyker upp titt som tätt. Men varför vill inte kvinnor ta på sig ledaruppdrag? Säkert är svaren många på den frågan.
DN skriver att många unga tjejer har möjligheten att bli chefer men avstår. Vi behöver arbeta vidare med denna fråga. Det krävs ständiga insatser för att vi ska nå ett samhälle där kvinnor och män behandlas jämstält. Däremot är jag väldigt tveksam till om kvotering är rätt metod.