Årets PR-kupp

Det blir säkert spaltkilometer av MAX hamburgares tack till riksdagsledamöterna för att de infört sänkt matmoms. Polisanmälningar har skett, ledamöter debatterar om det är rätt eller inte att ta emot denna "muta" och ju mer som ifrågasätts desto mer skriver tidningarna. De kristdemokratiska riksdagsledamöterna går till Klara Kyrka och låter hemlösa få värdekupongen. Och allt handlar nog om en smart reklambyrå som lyckats få till stånd en jättedebatt trots att MAX satsar en liten summa i sammanhanget. http://www.dn.se/ekonomi/max-vill-mata-riksdagsledamoter