Världsfreden börjar i Södra Ryd

Söra Ryd i Skövde är en spännande stadsdel. Här bor människor från mängder av olika länder och lever sida vid sida. Det som förenar är det goda och kampen mot det onda. Detta blev väldigt påtagligt då imamerna Smajo Sahat och Bayram Demirtas och prästerna Stefan Ytterbrink och Rune Hjelm möttes i ett samtal om det goda i Södra Ryd.

Jag har bott här sedan 80-talet och konstaterar att vi har olika tro och kulturell bakgrund men lever som grannar och vänner.

Svenska kyrkan och den muslimska församlingen i Södra Ryd har under flera år fört samtal om likheter och olikheter i tro, om den gemensamma kampen mot det onda och visat på att människor med olika religion och kulturell bakgrund kan leva tillsammans i fred.

Om vi kan leva i fred så kan vi påverka världen, var tanken kring samtalet denna fredagskväll. Det blev ett intressant och tankeväckande samtal mellan prästerna och imamerna men också tillsammans med de som mött upp för att lära känna varandra. Vi beslöt att fortsätta samtalen i samband med Rydsdagen som kommer att anordnas den 19 maj.