Tung S-politiker hoppar av på grund av pengar

Idag skriver media (GT och SN) att kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen hoppar av sitt uppdrag. Anledningen är att hon inte längre får ut en ersättning som storleksmässigt är liknande en statsministers. Hon säger att hon tog uppdraget eftersom det innebar att hon skulle kunna få både ett arvode och politikerpension. Nu har reglerna granskats och det står klart att hon inte både kan vara pensionär och arbeta heltid. Ett fullt rimligt beslut.
Men vad väljer hon då? Jo, att lämna sitt politiska uppdrag. Anledningen verkar vara att hon inte tjänar så mycket som hon räknat med.

Om drivkraften att ta emot ett politiskt uppdrag är att tjäna pengar så är det helt fel drivkraft. Jag är den förste att försvara att man ska ha kompensation för utebliven arbetsinkomst då man åtar sig ett förtroendeuppdrag, men pengar får aldrig vara en drivkraft.

Som politiker har man en del förmåner. Om man inte kan gå tillbaka till sitt tidigare yrkesliv så får man en viss erästtning fram tills dess att man får den allmänna pensionen. Men om man kan gå tillbaka till sitt jobb så ska man göra det istället för att få pension. Det är inte rimligt att politiker har andra förmåner än vanliga löntagare.

Min tolkning är att nu menar den S-märkta ordföranden att eftersom hon tjänar mer pengar på att inte göra någonting så är det bättre än att fortsätta sitt politiska uppdrag. Slutsatsen blir att pengarna avgör.

Om man har den inställningen till ett politiskt uppdrag borde man aldrig ha valts eller engagerat sig som medborgarnas företrädare. Nu gäller detta en viss politiker men tyvärr får nog alla förtroendevalda en släng av sleven.

Under mina år som politiker har jag mött ett stort engagemang från andra förtroendevalda att de har en drivkraft att vara med därför att de vill påverka och skapa ett annat samhälle. Nu har vi fått besked idag att det finns en annan agena. Det beklagar jag djupt.

SN och GT