Två-dagars-budgetdebatt i Vänersborg

Nu har vi årets budgetdebatt i regionfullmäktige. Under två dagar har ska riktlinjerna för de kommande åren dras upp. Inget av de politiska blocken har egen majoritet och i praktiken är SD vågmästare. Detta är en besvärlig situation för ledningens som består av S, V och MP. De fyra allianspartierna har en god samverkan men just inför budgeten görs några olika bedömningar. Vi kristdemokrater anser att skattehöjning är OK i år, vilket vi delar med FP, men de övriga allianspartierna vill inte öka skatten. Vår bedömning är att vi måste göra det nästa år om vi inte gör det i år. Den kristdemokratiska gruppen kräver att all ny skatt som tillförs genom "25-öringen" ska gå oavkortat till hälso- och sjukvården. Sent i kväll räknar vi med att debatten är avslutad. Den kan följas via närradion eller webb-TV.

Magnus Berntsson talar för Kristdemokraterna i budgetdebatten.