Nätverk för kidnappade barn bildat

I riksdagen har ett särskilt nätverk för kidnappade barn bildats. Initiativet kommer från Annelie Enochsson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Göteborg. Tyvärr finns det behov av ett sådant nätverk. Föräldrar som inte kan komma överens om vårdnaden om sina barn är ett växande problem. Bra att initiativet tagits.
Dagen